ครูบาศรีวิชัย

ครูบาศรีวิชัย, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
ครูบาศรีวิชัย, วัดบุพพาราม
ครูบาศรีวิชัย, วัดบุพพาราม
ครูบาศรีวิชัย, วัดนันทาราม
ครูบาศรีวิชัย, วัดนันทาราม
ครูบาศรีวิชัย, วัดช้างฆ้อง
ครูบาศรีวิชัย, วัดดอนปีน
ครูบาศรีวิชัย, พระพุทธรูป, วัดพันอ้น
ครูบาศรีวิชัย, วัดท้าวบุญเรือง
ครูบาศรีวิชัย, วัดภูมินทร์