พระแม่ธรณี

พระแม่ธรณี, วัดป่าเป้า
พระแม่ธรณี, วัดศรีมงคล (ก๋ง)
พระแม่ธรณี, วัดนาคตหลวง
พระแม่ธรณี, วัดลี
พระแม่ธรณี, วัดหลวงราชสัณฐาน
พระแม่ธรณี, วัดหย่วน
พระแม่ธรณี, วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
พระแม่ธรณี, วัดสันต้นธง
พระแม่ธรณี, วัดพระนอน
พระแม่ธรณี, พระพุทธรูป, วัดกู่ขาว