ชื่อเรื่อง
คันธะฆา, พระยาฅางฅาก
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดบ้านแจ่ม, อ. เมือง, จ. ลำพูน
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
96
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ฅางฅาก
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดไหล่หินหลวง, อ. เกาะคา, จ. ลำปาง
ปีจาร
จ.ศ. 1214
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
120
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
พระยาฅางฅาก
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดกลาง, อ. สอง, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1258
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
126
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
พระยาฅางฅาก
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดป่าเส้า, อ. เมือง, จ. ลำพูน
ปีจาร
จ.ศ. 1313
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
113
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
พระยาฅางฅาก
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเฮี้ย, อ. ปัว, จ. น่าน
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
41
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
พระยาฅางฅาก
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดดงมะดะ, อ. แม่ลาว, จ. เชียงราย
ปีจาร
พ.ศ. 2491
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
102
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
พระยาฅางฅาก
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดบ้านเอื้อม, อ. เมือง, จ. ลำปาง
ปีจาร
จ.ศ. 1215
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
118
ชุด
DELMN
  • แสดงผล all 7 ต้นฉบับs
เปิดแผนที่ใหญ่

ผลการค้นหา 7 สำหรับ:

คำศัพท์ค้นหาชื่อเรื่อง
คางคาก