ชื่อเรื่อง
นิยายลายงู
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดป่าสักน้อย, อ. สันกำแพง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
131
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
นิยายลายงู
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดกลาง, อ. สอง, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1180
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
129
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
นิยายลายงู
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดไหล่หินหลวง, อ. เกาะคา, จ. ลำปาง
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
107
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
นิยายลายงู
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
อยู่ในการครอบครองส่วนบุคคล
ปีจาร
พ.ศ. 2516
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
142
ชุด
HHHWC
ชื่อเรื่อง
นิยายลายงู
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดบ้านเอื้อม, อ. เมือง, จ. ลำปาง
ปีจาร
จ.ศ. 1144
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
104
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
นิยายลายงูหลวง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
อยู่ในการครอบครองส่วนบุคคล
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
149
ชุด
HHHWC
ชื่อเรื่อง
ลายงู
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1204
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
114
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ลายงู
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดหย่วน, อ. เชียงคำ, จ. พะเยา
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
60
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ลายงูหลวง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดบ้านแจ่ม, อ. เมือง, จ. ลำพูน
ปีจาร
จ.ศ. 1204
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
127
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
โวหารนิยายลายงู
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1196
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
102
ชุด
PNTMP
  • แสดงผล all 10 ต้นฉบับs
เปิดแผนที่ใหญ่

ผลการค้นหา 10 สำหรับ:

คำศัพท์ค้นหาชื่อเรื่อง
ลายงู