ชื่อเรื่อง
คาถาองการพระพุทธเจ้า ๕ พระอง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีมงคล (ก๋ง), อ. ท่าวังผา, จ. น่าน
ปีจาร
พ.ศ. 2503
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
20
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
คำสอรพระพุทธะเจ้า
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดดงมะดะ, อ. แม่ลาว, จ. เชียงราย
ปีจาร
จ.ศ. 1271
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
18
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
คำไหว้พระพุท พระธัมม พระสง, ปูชาพระพุท พระธัมม พระสง และอื่นฯ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดบ้านเอื้อม, อ. เมือง, จ. ลำปาง
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
57
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระพุทธรูปเจ้าเมืองพะยาวทรงเอียง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1203
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
11
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระยาธัมมิกราชตนจักมาเลีกสาสนาพระพุทธเจ้า
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีโคมคำ, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
จ.ศ. 1260
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
8
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ทานข้าวคู่ชีวิต, เทพพะหลวง, ไหว้คุณแม่มี 12, ไหว้คุณพ่อมี 21, ไหว้คุณพระพุททเจ้า 46 ฯลฯ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเฮี้ย, อ. ปัว, จ. น่าน
ปีจาร
พ.ศ. 2478
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
59
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
เทวธิตาปัญหา
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดกิตติวงค์, อ. แม่สะเรียง, จ. แม่ฮ่องสอน
ปีจาร
จ.ศ. 1029
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
29
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
เทวัทธิติทสูด
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดไหล่หินหลวง, อ. เกาะคา, จ. ลำปาง
ปีจาร
จ.ศ. 1096
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
36
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ธาตุพระพุทธเจ้า
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดพระเนตร, อ. ขุนตาล, จ. เชียงราย
ปีจาร
จ.ศ. 1156
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
32
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
นางเทวธิตาลงมาถามปัณหาเชิงพระพุทธเจ้า
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดไหล่หินหลวง, อ. เกาะคา, จ. ลำปาง
ปีจาร
จ.ศ. 1096
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
36
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
พระพุทธเจ้าทำนวายเมืองกุงสีอโยดธิยา
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดราชคฤห์, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
11
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
พุทธตำนาน
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
อยู่ในการครอบครองส่วนบุคคล
ปีจาร
พ.ศ. 2516
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
455
ชุด
HHHWC
ชื่อเรื่อง
ไม่ปรากฎ (วิไนย, ที่พระพุทธเจ้าวัสสา)
ภาษา
บาลี และ พม่า
สถานที่
วัดปางหมู, อ. เมือง, จ. แม่ฮ่องสอน
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
109
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
ไม่ปรากฏ (ตำนานธาตุพระพุทธเจ้าในเชียงแสน)
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีโคมคำ, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
34
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
โวหารนามพระพุทธเจ้าเกีด และอายุพระพุทธเจ้า
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดไหล่หินหลวง, อ. เกาะคา, จ. ลำปาง
ปีจาร
จ.ศ. 1286
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
23
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
อนากะตะหว่าง พราเจ้าซิบสู่
ภาษา
บาลี และ ไทยใหญ่
สถานที่
วัดปางหมู, อ. เมือง, จ. แม่ฮ่องสอน
ปีจาร
จ.ศ. 1298
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
146
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
อานิสงอาบธาตุแห่งพระพุทธเจ้า
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดต้นแหลง, อ. ปัว, จ. น่าน
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
11
ชุด
DELMN
  • แสดงผล all 17 ต้นฉบับs
เปิดแผนที่ใหญ่

ผลการค้นหา 17 สำหรับ:

คำศัพท์ค้นหาชื่อเรื่อง
พระพุทธเจ้า, เทวธิตาปัญหา