ชื่อเรื่อง
บาลีโลกทีป
ภาษา
บาลีล้วน
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1198
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
255
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
บาลีโลกทีป
ภาษา
บาลีล้วน
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1198
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
262
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
มังคละทิปณี โลกทิปนีชาตกะ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดพระบาทมิ่งเมือง, อ. เมือง, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1190
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
37
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
โลกทีบ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเหมืองหม้อ, อ. เมือง, จ. แพร่
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
103
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
โลกทีบ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเหมืองหม้อ, อ. เมือง, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1148
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
124
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
โลกะทีป
ภาษา
บาลีล้วน
สถานที่
วัดไหล่หินหลวง, อ. เกาะคา, จ. ลำปาง
ปีจาร
จ.ศ. 943
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
322
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
โลกะทีป
ภาษา
บาลีล้วน
สถานที่
วัดไหล่หินหลวง, อ. เกาะคา, จ. ลำปาง
ปีจาร
จ.ศ. 948
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
316
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
โวหารโลกทีป
ภาษา
บาลี และ ลาว
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1198
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
150
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
โวหารโลกะทีป
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเหมืองหม้อ, อ. เมือง, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1245
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
102
ชุด
DELMN
  • แสดงผล all 9 ต้นฉบับs
เปิดแผนที่ใหญ่

ผลการค้นหา 9 สำหรับ:

คำศัพท์ค้นหาชื่อเรื่อง
โลกทีป