ชื่อเรื่อง
ฉัฏฐีนิบาต
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดดวงดี, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
จ.ศ. 1145
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
129
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
ฉัฏฐีนิบาต
ภาษา
บาลีล้วน
สถานที่
วัดไหล่หินหลวง, อ. เกาะคา, จ. ลำปาง
ปีจาร
จ.ศ. 932
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
38
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
บาฬีฉัฏฐีนิบาต
ภาษา
บาลีล้วน
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1195
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
38
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
โวหารสัฏฐีนิบาต
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดดวงดี, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
จ.ศ. 1217
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
108
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
สัฏฐีนิบาต
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1192
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
75
ชุด
PNTMP
  • แสดงผล all 5 ต้นฉบับs
เปิดแผนที่ใหญ่

ผลการค้นหา 5 สำหรับ:

คำศัพท์ค้นหาชื่อเรื่อง
ฉัฏฐีนิบาต