ชื่อเรื่อง
กังขาวิตรณีปกรณ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดหลวง, อ. ปาย, จ. แม่ฮ่องสอน
ปีจาร
จ.ศ. 1192
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
363
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
กังขาเวตตรณี
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดนาปัง, อ. เมือง, จ. น่าน
ปีจาร
จ.ศ. 1172
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
151
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
กังขาเวตตรณี
ภาษา
บาลี และ ล้านนา, บาลี และ ลาว
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1204
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
284
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ฏีกากังขวิตรณี
ภาษา
บาลีล้วน
สถานที่
วัดไหล่หินหลวง, อ. เกาะคา, จ. ลำปาง
ปีจาร
จ.ศ. 899
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
312
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
ฏีกากังขวิตรณี
ภาษา
บาลีล้วน
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1198
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
473
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ฏีกากังขวิตรณี
ภาษา
บาลีล้วน
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1201
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
304
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตัวบาลีกังขาวิตรณี
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1184
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
266
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตัวบาฬีกังขาวิตตรณี
ภาษา
บาลีล้วน
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1192
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
246
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
บาฬีกังขาวิตรณี
ภาษา
บาลีล้วน
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1198
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
237
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
โวหารกังขาเวตตะรณี
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1204
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
185
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
สับกังขาวิตรณี
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดดวงดี, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
จ.ศ. 1170
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
277
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
สับกังขาวิตรณี
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1184
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
195
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
สับกังขาเวตตรณี
ภาษา
บาลี และ ลาว
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1198
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
263
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
สับกังขาเวตตรณี
ภาษา
บาลี และ ลาว
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1198
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
343
ชุด
PNTMP
  • แสดงผล all 14 ต้นฉบับs
เปิดแผนที่ใหญ่

ผลการค้นหา 14 สำหรับ:

คำศัพท์ค้นหาชื่อเรื่อง
กังขาวิตรณี