ชื่อเรื่อง
จั่นต้ะกุ่งหม่าระ
ภาษา
ปาลี, ไทยใหญ่ และ พม่า
สถานที่
วัดก๊ำก่อ, อ. เมือง, จ. แม่ฮ่องสอน
ปีจาร
จ.ศ. 1276
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
140
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
จันทกุมมาน
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดหย่วน, อ. เชียงคำ, จ. พะเยา
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
98
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
จันทกุมมาน
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดนาปัง, อ. เมือง, จ. น่าน
ปีจาร
จ.ศ. 1151
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
42
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
จันทกุมมาน
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดแช่ช้าง, อ. สันกำแพง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
29
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
จันทกุมาน
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเวียง, อ. เถิน, จ. ลำปาง
ปีจาร
จ.ศ. 1142
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
60
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
จันทกุมาร
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดบ้านหลุก, อ. แม่ทะ, จ. ลำปาง
ปีจาร
จ.ศ. 1132
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
53
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
จันทกุมาร
ภาษา
บาลีล้วน
สถานที่
วัดไหล่หินหลวง, อ. เกาะคา, จ. ลำปาง
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
15
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
จันทกุมาร
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดบ้านหลุก, อ. แม่ทะ, จ. ลำปาง
ปีจาร
จ.ศ. 1084
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
52
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
จันทกุมาร ผูก ๒
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเมืองราม, อ. เวียงสา, จ. น่าน
ปีจาร
จ.ศ. 1153
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
22
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
จันทราชกุมมาน
ภาษา
ไทยล้วน, บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเขื่อนเมืองป่าข่าใต้, อ. พาน, จ. เชียงราย
ปีจาร
จ.ศ. 1386
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
50
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
ติสสะจันทะกุมมาร
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดสวนตาล, อ. เมือง, จ. น่าน
ปีจาร
จ.ศ. 1265
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
85
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
เตมิยะ, ชนก, สยาม, เนมิราด, มโหสถ, ภูริทัด, จันทกุมมาน, นารท, วิธูร, เวสสันตระ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
จ.ศ. 1237
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
170
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
โวหารจันทกุมมาร
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1198
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
58
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
โวหารจันทกุมาร
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดบ้านหลุก, อ. แม่ทะ, จ. ลำปาง
ปีจาร
จ.ศ. 1099
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
70
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
โวหารจันทกุมาร
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดบ้านหลุก, อ. แม่ทะ, จ. ลำปาง
ปีจาร
จ.ศ. 1146
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
94
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
โวหารจันทกุมาร
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดบ้านหลุก, อ. แม่ทะ, จ. ลำปาง
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
77
ชุด
PNTMP
  • แสดงผล all 16 ต้นฉบับs
เปิดแผนที่ใหญ่

ผลการค้นหา 16 สำหรับ:

คำศัพท์ค้นหาชื่อเรื่อง
จันทกุมาร