ชื่อเรื่อง
ตำนานพระยาอิน
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
8
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระยาอิน
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดไหล่หินหลวง, อ. เกาะคา, จ. ลำปาง
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
8
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระยาอินเจ้าฟ้า
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดกลาง, อ. สอง, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1309
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
18
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระยาอินเจ้าฟ้า
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเชียงมั่น, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
จ.ศ. 1234
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
35
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระยาอินทาธิราช
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
ไม่ทราบสถานที่
ปีจาร
จ.ศ. 1304
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
31
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระยาอินทาธิราชเจ้าฟ้า
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดป่าบง, อ. แม่จัน, จ. เชียงราย
ปีจาร
จ.ศ. 1284
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
6
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระยาอินทาโลกคะหิณี
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร, อ. เมือง, จ. ลำพูน
ปีจาร
จ.ศ. 1297
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
12
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระยาอินสอรโลกกะธาตุ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดมหาวัน, อ. เมือง, จ. ลำพูน
ปีจาร
จ.ศ. 1272
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
28
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระอินธิราชเจ้าฟ้า
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีโคมคำ, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
12
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
เทสนาพระยาอินลงมาใข้ชาต
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดห้วยไคร้หลวง, อ. แม่สาย, จ. เชียงราย
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
42
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ไม่ปรากฏ (กฏหมายโบราณ, ตำนานพระยาอินทร์)
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดพระธาตุช้างคำ้วรวิหาร, อ. เมือง, จ. น่าน
ปีจาร
จ.ศ. 1269
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
23
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ไม่ปรากฏ (คำภาวนา, ตำนานพระอินท์ และยันต์)
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดหย่วน, อ. เชียงคำ, จ. พะเยา
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
65
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
หนังสือตำนานพระยาอิน
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
23
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
อินทาลงไช้ชาด
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดบ้านแหลว, อ. แม่จัน, จ. เชียงราย
ปีจาร
จ.ศ. 1272
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
19
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
อินทาลงไช้ชาด
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเหมืองหม้อ, อ. เมือง, จ. แพร่
ปีจาร
จ.ศ. 1238
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
35
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
โอวาทคำสอนแห่งพยาอิน
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเชียงมั่น, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
28
ชุด
PNTMP
  • แสดงผล all 16 ต้นฉบับs
เปิดแผนที่ใหญ่

ผลการค้นหา 16 สำหรับ:

คำศัพท์ค้นหาชื่อเรื่อง
พระยาอินทร์