ชื่อเรื่อง
จตุทถะทลิททธัมมิกกราช
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดไหล่หินหลวง, อ. เกาะคา, จ. ลำปาง
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
8
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานธัมมิกราช
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
19
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานนิทานพระยาธัมม
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเหมืองหม้อ, อ. เมือง, จ. แพร่
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
12
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระยาธัมมิกราช
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดป่าสักน้อย, อ. สันกำแพง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
จ.ศ. 1315
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
9
ชุด
DLNTM
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระยาธัมมิกราช
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดมหาวัน, อ. เมือง, จ. ลำพูน
ปีจาร
จ.ศ. 1234
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
10
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระยาธัมมิกราช
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร, อ. เมือง, จ. ลำพูน
ปีจาร
จ.ศ. 1283
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
12
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระยาธัมมิกราช
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดเหล่าน้อย, อ. เถิน, จ. ลำปาง
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
8
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระยาธัมมิกราช
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีโคมคำ, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
19
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระยาธัมมิกราช
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีโคมคำ, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
พ.ศ. 2486
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
15
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระยาธัมมิกราชตนจักมาเลีกสาสนาพระพุทธเจ้า
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีโคมคำ, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
จ.ศ. 1260
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
8
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ตำนานพระยาธัมมิกะราช, ตำนานกุมมารยะ
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีโคมคำ, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
พ.ศ. 2486
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
15
ชุด
DELMN
ชื่อเรื่อง
ไม่ปรากฏ (ตำนานพระธัมมิกราช)
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดสูงเม่น, อ. สูงเม่น, จ. แพร่
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
7
ชุด
PNTMP
  • แสดงผล all 12 ต้นฉบับs
เปิดแผนที่ใหญ่

ผลการค้นหา 12 สำหรับ:

คำศัพท์ค้นหาชื่อเรื่อง
ธรรมิกราช, จตุทถะทลิททะ