ชื่อเรื่อง
ตำนานเจ็ดพระองฅำเจ้า
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีสุพรรณ, อ. แม่ใจ, จ. พะเยา
ปีจาร
พ.ศ. 2502
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
44
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานเจ้าเจ็ดตน
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดศรีโคมคำ, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
48
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ตำนานเจ้าเจ็ดพระอง
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดไหล่หินหลวง, อ. เกาะคา, จ. ลำปาง
ปีจาร
จ.ศ. 1136
ครบ
ไม่ ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
20
ชุด
PNTMP
  • แสดงผล all 3 ต้นฉบับs
เปิดแผนที่ใหญ่

ผลการค้นหา 3 สำหรับ:

คำศัพท์ค้นหาชื่อเรื่อง
เจ้าเจ็ดพระองค์