ชื่อเรื่อง
พระวิภังคะ, พระปุคคลบัญญัตติ, พระกถาวัตถุ, พระยะมักกะ, พระมหาปัฏฐาน ฯลฯ
ภาษา
บาลี และ ไทย
สถานที่
วัดพระธาตุช้างคำ้วรวิหาร, อ. เมือง, จ. น่าน
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
80
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ภิกขุปาติโมกข
ภาษา
บาลีล้วน
สถานที่
วัดศรีโคมคำ, อ. เมือง, จ. พะเยา
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
67
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
ไม่ปรากฏ (โหราศาสตร์)
ภาษา
บาลี และ ล้านนา
สถานที่
วัดพระธาตุลำปางหลวง, อ. เกาะคา, จ. ลำปาง
ปีจาร
ปีจารไม่ปรากฏ
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
ส่วนมากอ่านได้
จำนวนใบ
38
ชุด
PNTMP
ชื่อเรื่อง
หนังสือกัมมวาจา
ภาษา
บาลีล้วน
สถานที่
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, อ. เมือง, จ. เชียงใหม่
ปีจาร
พ.ศ. 2455
ครบ
ครบ
คุณภาพรูปดิจิทัล
อ่านได้ดี
จำนวนใบ
13
ชุด
DLNTM
  • แสดงผล all 4 ต้นฉบับs
เปิดแผนที่ใหญ่

ผลการค้นหา 4 สำหรับ:

อักษร
ขอม